Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Turistička zajednica općine Marija Bistrica osnovana je 1994. godine. Od samih početaka, pa sve do sada intenzivno radi na promociji i promidžbi cijelog Bistričkog kraja, običaja i zaštiti autohtonih vrijednosti te gastronomije. Ciljevi razvoja turizma općine Marija Bistrica usklađeni su sa globalnim gospodarskim te društvenim ciljevima općine. Dugoročni je cilj razvoja turizma na području općine kroz ostvarenje gospodarskog prosperiteta, uz maksimalno moguće očuvanje prirodnog okoliša i kulturno - povijesne baštine.

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica

+385 49 468 380

+385 49 301 011

tzo.marija.bistrica@gmail.com

OIB: 24739573126

Kamere

Dokumenti

Zapisnik o javnom izvlačenju tombole prijepis
10. siječnja 2018. 706,86 KB
Zahtjev za pristup informacijama
09. siječnja 2018. 25,5 KB
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
09. siječnja 2018. 27,5 KB
Program stručnog ospobljavanja 2018.
04. siječnja 2018. 251,74 KB
Plan prijama 2018.
04. siječnja 2018. 60,83 KB
Pravila tombole 2017
27. studenog 2017. 380,86 KB
Plan nabave 2018
09. listopada 2017. 89,09 KB
Program rada s financijskim planom za 2018
09. listopada 2017. 1,03 MB
Plan sanacije manjka
09. listopada 2017. 56,59 KB
II. izmjena plana proračuna za 2017
09. listopada 2017. 476,99 KB