Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Turistička zajednica općine Marija Bistrica osnovana je 1994. godine. Od samih početaka, pa sve do sada intenzivno radi na promociji i promidžbi cijelog Bistričkog kraja, običaja i zaštiti autohtonih vrijednosti te gastronomije. Ciljevi razvoja turizma općine Marija Bistrica usklađeni su sa globalnim gospodarskim te društvenim ciljevima općine. Dugoročni je cilj razvoja turizma na području općine kroz ostvarenje gospodarskog prosperiteta, uz maksimalno moguće očuvanje prirodnog okoliša i kulturno - povijesne baštine.

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica

+385 49 468 380

tzo.marija.bistrica@gmail.com

OIB: 24739573126

IBAN: HR7423600001101445581 (Zagrebačka banka)


Direktorica Turističke zajednice općine Marija Bistrica: 

Marija Klenkar, mag.oec.

Telefon:+385 49 468 380

e-mail: tzo.marija.bistrica@gmail.com

Turističko - informativni centar

Zagrebačka bb

+385 49 468 380

Voditeljica TIC-a: Mateja Janečić Miketić, mag.oec.

Predsjednik Turističke zajednice općine Marija Bistrica: 

Josip Milički, ing.

Telefon:+385 49 469 119

e-mail: josip.milicki@marija-bistrica.hr
Kamere