Deska turystyczna Marija Bistrica

Stowarzyszenie turystyczne gminy Marija Bistrica powstało w 1994 roku. Od założenia pracuje nad promocją miasteczka Marija Bistrica i jego potencjałem turystycznym, który ma jako miejsce bogatego historyczno-kulturowego ale także dziedzictwa naturalnego. 

Stowarzyszenie turystyczne gminy  Marija Bistrica

Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica

+385 49 468 380

+385 49 301 011

tzo.marija.bistrica@gmail.com

Kamere