Szanowni Państwo!

Turystyczną gminy Marija Bistrica zobowiązuje się przestrzegać anonimowość i prywatność użytkowników tych stron internetowych, tak długo, jak są one stosowane zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania. Dane osobowe użytkownika, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje będą zbierane tylko wtedy, gdy dobrowolnie. Tak zebrane dane będą wykorzystywane dla celów, kontakt i informacje, przetwarzania statystycznego wizyt, i jak można lepiej zrealizować potrzeby i wymagania użytkowników tych stron internetowych. Tak zebrane dane nie będą dostępne bez wyraźnej zgody użytkownika, korzystając z tej witryny sieci Web w normalnych warunkach użytkowania.

Turystyczną gminy Marija Bistrica będzie starają się prywatność i anonimowość użytkowników i użytkowników strony internetowej jest chroniona na maxa.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności, a także zbiór użytkownika dane można znaleźć na naszej stronie internetowej, że rozmowy o polityce cookie (ciasteczka polityki)