Sanktuarium w Mariji Bistricy stało się narodowym sanktuarium już w 1715 roku, kiedy Chorwacki Sabor wzniósł duży ołtarz. Ze względu na wzrost liczby wiernych i licznych wysłuchań próśb w modlitwach do Matki Boskiej Bistrickiej kościół stał się zbyt ciasny i mały. Dlatego proboszcz bistricki dr. Juraj Žerjavić (1875-1911), na podstawie rysunków architekta Friedricha von Schmidta i jego ucznia Hermanna Bollé, kazał powiększyć i przebudować kościół, dwór parafialny z arkadami i z dawnego kościoła stał się kościół w stylu neorenesansowym.

Pierwsze uroczystości w Mariji Bistricy odbyły się 15 sierpnia 1971 roku, kiedy odbył się tu XIII Międzynarodowy Kongres Maryjny. Tego roku biskupi ogłosili sanktuarium Chorwackim Sanktuarium Narodowym Matki Boskiej Bistrickiej.