Biciklistička ruta VI Tugonica - Podgrađe - Selnica

Opis rute: Ruta 6 jedina je linijska ruta u općini Marija Bistrica i služi kao poveznica ruta 5, 7 i 8. Polazna točka je u Tugonici odakle ruta ide ravnicom uz rijeku Krapinu 500 metara prema zapadu. Po dolasku na dosta prometnu državnu cestu D-29 skrenite desno i nakon 200 metara oprezne vožnje po njoj skrenite lijevo na makadamsku cestu i vozite 800 metara do Podgrađa. Tu treba skrenuti desno i nakon 900 metara vožnje opet desno prema zaseoku Kutani. Nakon kratke vožnje asfaltom ruta produžuje 600 metara na zapad makadamskom cestom po južnom rubu doline rijeke Krapine, a onda prelazi u 800 metara dugi zemljani put do Selnice, gdje ruta završava. Iako skoro posve ravna, ova ruta je zbog velikog udjela zemljane podloge pogodna za vožnju samo za suhog vremena.

Ukupan broj km rute: 4,1 km

Vrsta podloge: pretežno asfalt

Odmorište na ruti: DA

Znamenitosti ili lokaliteti na ruti: Prasvetište Vinski vrh, prirodne zanimljivosti

Autor rute i kontakti: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA tzo.marija.bistrica@gmail.com, Tel: +385 49 468 380

https://www.zagorjebike.com.hr/staze/marija-bistrica-ruta-6/