Kip Matere Božje Bistriške je datiran s konca 15. stoletja, pripada pa nizu črnih Madon, čeprav se je pri restavraciji razkrilo, da njena temna barva ni izvirna. Poznogotski leseni kip bistriške Matere Božje je delo ljudskega mojstra. Kip je bil najprej postavljen v prasvetišču na Vinskem vrhu, nato pa leta 1545 zakopan v župnijski cerkvi v Mariji Bistrici in odkrit leta 1588. Ponovno pozabljen in zazidan je bil drugič odkrit leta 1684. Selitev kipa, njegovo skrivanje in dve ponovni najdbi so vzbujali vero v njegovo čudežno moč.