Biciklistička ruta V Tugonica, Poljanica

Opis rute: Ruta 5 počinje u Vinskom vrhu na Županijskoj cesti Marija Bistrica – Konjšćina, gdje prolazi i Ruta 2, ali odmah skreće u smjeru zapada na lokalnu mirnu usku asfaltiranu cestu prema Tugonici. Prva četiri kilometra Rute prolazi laganom nizbrdicom, od čega se prvi dio odnosi na šumu, a drugi na niske brežuljke. U Tugonici se ruta spušta u dolinu rijeke Krapine i skreće na istok ravnicom uz rijeku pokraj tri lijepa mala ribnjaka. Budući da se da se od 3,6 km trase uz rijeku 3,2 km odnosi na loš zemljani put, a 400 metara na makadam, ova je ruta primjerena samo brdskim biciklistima i u suho vrijeme. Po izbijanju na lokalnu cestu skrećete desno i onda opet desno te nakon 2,5 kilometra vožnje po mirnom krajoliku i laganoj uzbrdici vratili ste se na polaznu točku.

Ukupan broj km rute: 10,30 km

Vrsta podloge: pretežno asfalt

Odmorište na ruti: DA

Znamenitosti ili lokaliteti na ruti: Prasvetište Vinski vrh, ugostiteljski objekti, prirodne zanimljivosti

Autor rute i kontakti: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA tzo.marija.bistrica@gmail.com, Tel: +385 49 468 380

https://www.zagorjebike.com.hr/staze/marija-bistrica-ruta-5/