Opis rute: Ruta 4 ima početnu točku u zaseoku Kovačići, od kojeg vodi na sjever istom trasom kao i Ruta 2, ovaj put uzbrdo 1,4 km po asfaltu i 800 metara po makadamu. Po dolasku na Županijsku cestu za Konjšćinu skrenite desno 800 metara po nizbrdici, nakon čega slijedi ravni dio Rute dolinom rijeke Krapine. Po dolasku u Donji Sušobreg skrećete desno prema jugu i vozite 3,5 km brežuljkastim krajolikom s tri manje uzbrdice, nakon čega stižete u zaselak Hanžeki i izbijate na Županijsku, cestu kojom vozite 2,5 km do početne točke u Kovačićima. Kako se jedini mali dio Rute 4 koji nije na asfaltu odnosi na istu dionicu kao i Ruta 2, i Ruta 4 je pogodna za sve vrste bicikala.

Ukupan broj km rute: 12,3 km

Vrsta podloge: pretežno asfalt 

Odmorište na ruti: DA u zaseoku Globočec

Znamenitosti ili lokaliteti na ruti:, lončarska radnja, ugostiteljski objekti, prirodne zanimljivosti

Autor rute i kontakti: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA tzo.marija.bistrica@gmail.com, Tel: +385 49 468 380

https://www.zagorjebike.com.hr/staze/marija-bistrica-ruta-4/