Biciklistička ruta II Marija Bistrica

Opis rute: biciklistička Ruta 2 ima polazište u Mariji Bistrici, ali vodi prema sjeveru županijskom cestom za Konjšćinu. Prvi dio rute od 2,8 km ide umjereno prometnom cestom laganom uzbrdicom kroz Poljanicu Bistričku do svetišta Vinski vrh, a onda skreće oštro desno u smjeru juga na mirnu i slikovitu lokalnu cestu prema zaseoku Gleci. Prvih 800 metara podlogu čini kvalitetni makadam, dok sljedećih 1,4 km rute do zaseoka Kovačići ide po asfaltu pokraj brojnih klijeti s mnoštvom lijepih pogleda na okolne vinorodne brežuljke. Zadnjih 1,5 km kao i kod Rute 1 ide županijskom cestom Marija Bistrica – Zelina.

Ukupan broj km rute: 7 km

Vrsta podloge: asfalt 7 km

Odmorište na ruti: DA, Prasvetište Vinski Vrh

Znamenitosti ili lokaliteti na ruti: Bazilika MBB, Bistrička Kalvarija, medičarske radnje, lončarska radnja, Prasvetište Vinski Vrh, Parkskulptura, ugostiteljski objekti, dječje igralište, prirodne zanimljivosti

Autor rute i kontakti: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA tzo.marija.bistrica@gmail.com, Tel: +385 49 468 380

https://www.zagorjebike.com.hr/staze/marija-bistrica-ruta-2/